۱۶ شهریور ۱۳۸۸

«هخامنشيان: فرمان‌روايان زمين و دريا» منتشر شد


نوشته‌ى داريوش احمدى (كيانى)
ناشر: جوانه توس
چاپ اول: 1388
بها: 3900 تومان

فهرست مطالب:
1. كورش، پادشاه جهان
2. نياكان داريوش
3. نگارش آرامي كتيبه‌ي بيستون
4. منشور بنيان‌گذاري كاخ داريوش در شوش (نگارش ايلامي)
5. گبرياس، نجيب‌زاده‌ي پارسي
6. دربار و درباريان هخامنشيان
7. قراردادها در عصر هخامنشيان
8. اقتصاد در امپراتوري هخامنشي
9. سكه و ضرب سكه در عصر هخامنشيان
10. نظام شهروندي در عصر هخامنشيان
11. گاه‌شماري در عصر هخامنشيان
12. بابل در عصر هخامنشيان
13. مصر در عصر هخامنشيان

مركز فروش: تهران، خيابان انقلاب، خيابان دانشگاه، پلاك 1، انتشارات توس، تلفن 66970677