۲ آبان ۱۳۸۹

كاوش در تپه اشرف اصفهان

فصل دوم كاوش در تپه تاريخي اشرف پس از يك ماه وقفه آغاز شد و تا 45 روز ادامه دارد. گفته مي‌شود كه اين تپه يكي از كهن‌ترين كانون‌هاي شكل‌گيري شهر تاريخي اصفهان بوده و در نزديكي زاينده‌رود واقع شده است. به گزارش خبرگزاري ميراث فرهنگي، در حال حاضر روند كاوش در ضلع شمالي تپه ادامه دارد و با گسترده شدن محوطه كارگاه بخش‌هاي بيشتري از قلعه دوران ساساني در مجاورت خيابان مشتاق نمايان شده است ولي هنوز اقدامي از سوي شهرداري و ديگر نهادهاي مرتبط، براي محصور نمودن اين تپه و ممانعت از اخلال در روند كاوش‌هاي باستان‌شناسي توسط افراد، صورت نگرفته است.
در فصل اول كاوش تپه اشرف، آثاري از يك قلعه مربوط به دوران ساساني و افزوده‌هاي دوره آل‌بويه به همراه قطعات سفال به جاي مانده از دوران اسلامي و پيش از آن يافت شد.پس از به پايان رسيدن كاوش‌هاي باستان‌شناسي تپه اشرف، بازديد از اين گنجينه با ايجاد يك «سايت ـ موزه» براي علاقه‌مندان امكان‌پذير خواهد شد.
(برگرفته از: روزنامه جام جم، 1/آبان/1389، ص 19)