۳ شهریور ۱۳۸۸

كشف اتفاقي تمدن - فراموشي عمدي تاريخ

پس از كشف 2 محوطه هخامنشي با ستون‌هاي سنگي در نزديكي روستاي شيفه رامهرمز، يك كتيبه سنگي در فروردين‌ماه سال‌جاري با نقوش و خطوط درشت در اين محوطه باستاني يافت شد. اين كتيبه به صورت دورو بر سنگ معدن رودخانه زرد نوشته شده است.
يكي از روستاييان اين كشف را به اطلاع انجمن دوستداران ميراث فرهنگي رساند تا آن را به اداره ميراث فرهنگي منتقل كنند.
برخي باستان‌شناسان به خاطر كشف آن در منطقه‌اي كه پايه ستون‌هاي هخامنشي در آن مشاهده شده، اظهار داشتند كه كتيبه متعلق به دوره هخامنشيان است. البته در كنار نوشته‌هاي روي كتيبه، اشكالي نيز ديده مي‌شد كه به گفته كارشناسان نياز به مطالعه بيشتر و عميق‌تري دارد.
از اين رو سازمان ميراث فرهنگي خوزستان از يك كارشناس رمزگشايي خطوط باستاني دعوت كرد تا كتيبه را بازخواني كند.
از آنجا كه در خبرها آمده بود كتيبه كشف شده به خط ميخي است، كارشناس اعزامي از تهران به رامهرمز در خطوط ميخي تخصص داشت، اما وي با مشاهده كتيبه اذعان كرد اين كتيبه به خط پهلوي باستان است. هم‌اكنون باستان‌شناسان پهلوي باستاني در حال بازخواني اين كتيبه‌اند و بنابراظهارات رئيس سازمان ميراث فرهنگي خوزستان تاكنون نتايج شناسايي خط رونوشته شده و لااقل قدمت كتيبه اعلام نشده است؟!
اين كتيبه هم‌اكنون در موزه رامهرمز نگهداري مي‌شود و براي بازديد دوستداران ميراث فرهنگي به تماشا گذاشته شده است. حجم اين كتيبه 40 تا 50 كيلوگرم و 70 *50 سانتي‌متر است.
لازم به ذكر است، اداره كل راه و ترابري در حال جاده‌كشي بين رامهرمز و هفتگل بود كه اين كار به كشف چند محوطه باستاني انجاميد. اكنون اين محوطه باستاني، جزو زمين‌هاي كشاورزي است!
جاده آسفالت دقيقا از ميان دو كاخ هخامنشي گذشته و اكنون در دوطرف جاده آثار كمي از5 پايه ستون به چشم مي‌خورد. اين در حالي است كه به گفته برخي اهالي منطقه، در اين محوطه تا پيش از احداث جاده، آثار 18 پايه ستون كاملا مشخص و هويدا بود.
6 سال پس از مشاهده يك پايه ستون‌هاي هخامنشي در روستايي از توابع رامهرمز همچنين در آخرين روزهاي اسفندماه سال 1387 با كشف بقاياي 2 كاخ هخامنشي در رامهرمز اطمينان حاصل شد كه اين محوطه باستاني مي‌تواند از روزگاران كهن ناگفته‌هاي بسياري را افشا كند؛ اما در رامهرمز، بيشترين آثار تاريخي يافت شده در راستاي كاوش‌هاي سازمان ميراث فرهنگي خوزستان نبوده و اتفاقي صورت گرفته است.
حسيني، مسؤول پژوهشي سازمان ميراث فرهنگي خوزستان درباره ضرورت كاوش كارشناسانه اين منطقه باستاني اظهار كرد: در صورت تامين اعتبار و فراهم شدن شرايط، منطقه باستاني رامهرمز كاوش خواهد شد.
(برگرفته از روزنامه جام جم 1388/6/2)