۳ مهر ۱۳۸۹

پادشاهي اورارتو و جايگاه آن در تاريخ شمال غرب ايران

«پادشاهي اورارتو و جايگاه آن در تاريخ شمال غرب ايران» مقاله‌اي است از داريوش احمدي كه در صفحه 10 از شماره 95 (25 شهريور 1389) هفته نامه «طرح نو» منتشر گرديده است.
اين مجله در فروشگاه انتشارات توس (تهران، خيابان انقلاب، خيابان دانشگاه) در دسترس علاقه مندان قرار دارد.

۱۳ شهریور ۱۳۸۹

جايگاه اسكندر در تاريخ ايران

گزارش سخنراني داريوش احمدي در بنياد جمشيد (1389/6/7) با عنوان «جايگاه اسكندر مقدوني در تاريخ ايران»: + / +
پيش‌خبر اين سخنراني: +